Herroepen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee je aankoop te retourneren.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Ook kan je gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. 
  1. Je kunt ons een mail sturen ([email protected]) waarin je aangeeft af te zien van de koop. We vragen je je ordernummer te vermelden, dit versnelt de afhandeling.
  2. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  3. Stuur je retour gefrankeerd en in een stevige doos naar:

Postbus 68

2800 AB  GOUDA

Nederland

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
  • Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
  • Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de test(s) hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de test(s) hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  • Je dient de test(s) onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
  • Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Je kunt niet retourneren wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de test(s) die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Soa thuistest

Heb je onveilige seks gehad? Laat jezelf testen.

 
Uitslag binnen 48 uur, na aankomst in het ISO gecertificeerd lab
 
GRATIS retourzending naar het lab  
 
Goedkoper dan testen bij de huisarts
 
Privacy gegarandeerd:  anoniem, discreet (verzending in blanco verpakking)
 
Klantbeoordeling  9.5/10 , ruim 10.000 tevreden klanten

Kies voor zekerheid via TestForMe, net zoals 50.000+ anderen dit deden

Welke soa-test heb ik nodig?

Gebruik onze GRATIS Soa-testwijzer en
ontvang testadvies.

> START SOA-TESTWIJZER
Moet ik een soa test doen?

Gebruik onze Gratis soa-symptoomwijzer

> START SYMPTOOMWIJZER
PrEP-poli

Wil je PrEP slikken en wil je dat discreet vanuit huis regelen? 

> GA DIRECT NAAR ONZE PrEP-POLI